Cenník 

 
 

 

Cena vápenno cementových omietok od 8 €/m2 bez DPH

 

Cena sádrových omietok a gletovaných omietok od 9  €/m2 bez DPH

 

Cena je počítaná do vrstvy 1 cm /m2 

 

Počítaná spotreba 14kg/m2

 

Cena pri väčšom množstve m2 dohodou.

 

Po dohodnutí cena za m2 zahrňuje nasledujúce položky:

dilatačné okenné profily,

zakrývanie okien fóliou,

dodávka a aplikácia materiálu,

osádzanie rohovníkov,

impregnácia hladkých betónových plôch – betónkontaktom,

impregnácia muriva proti nadmernej nasiakavosti - regulátorom nasiakavosti,

montáž lešenia do výšky 1 m,

vyčistenie priestorov po omietkach na Vami určené miesto,

armovanie dvoch rozdielnych materiálov sklotextilnou mriežkou,